Magazine Logo

Hoe emancipatoir is habitusonderzoek? Rancières kritiek op Bourdieu’s habitustheorie

Ruth Sonderegger

Waardenwerk

Wat de samenvatting en reconstructie van Pierre Bourdieu's habitustheorie betreft, zal ik het kort houden. Want dit onderdeel van zijn werk wordt sinds lang breed gerecipieerd en behoort tot het best onderzochte.1 In plaats daarvan wil ik mij concentreren op de kritiek die uitgeoefend is op zijn habi-tustheorie, in het bijzonder de kritiek van Jacques Rancière.2 Ik zal afsluiten met een, van de namen Bourdieu en Rancière los te koppelen bespreking van wat het mogelijkerwijs impliceert als men een habitus onderzoekt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.



Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de website



Waardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de website



Participatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website