Magazine Logo

Ieder mens telt. Een reactie op de richtlijn ‘ Detecteren behoefte psychosociale zorg’

Brecht Molenaar

Waardenwerk

Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. Albert Einstein In dit artikel wordt gereageerd op de landelijke richtlijn 'Detecteren behoefte psychosociale zorg'. De auteur zet haar vraagtekens bij het functioneren van deze richtlijn. Haar doel is te laten zien wat er in het gedrang komt wanneer er te weinig honorering bestaat voor andere vormen van zorg voor kwaliteit van leven bij patiënten. Haar bezorgdheid gaat met name uit naar de verliezen die een sterk functioneel gedachte aansturing met zich mee dreigen te brengen. Wanneer men zorgverleners wil ondersteunen bij het geven van integrale zorg voor kwaliteit van leven, zoals de richtlijn dat wil, dan vraagt dat om een aanvulling vanuit een zorgethische invalshoek. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website