Magazine Logo

Jürgen Habermas, de grootste humanist van onze tijd

Harry Kunneman

Waardenwerk

Zonder overdrijving kan Jürgen Habermas als de grootste humanistische denker van onze tijd worden aangemerkt. Voor dat oordeel pleiten de volgende overwegingen. In de eerste plaats wordt zijn werk door en door gemotiveerd door humane waarden. Zelfs een oppervlakkige bestudering van zijn werk maakt duidelijk hoe diep zijn respect is voor persoonlijke autonomie en voor de onvervangbare waarde en betekenis van ieder menselijk wezen. In de tweede plaats toont zijn werk een niet te schokken vertrouwen in het menselijke vermogen om te leren en ons inzicht in de wereld waarin wij leven en in onszelf te verdiepen, door middel van kritische argumentatie en rationele discussie. In directe samenhang daarmee toont zijn werk in de derde plaats een hartstochtelijke betrokkenheid op het belang van democratische grondrechten en op de ontwikkeling van post-nationale, wereldomvattende vormen van democratisch beraad, gebaseerd op de erkenning van universele mensenrechten. In de vierde plaats toont zijn werk een standvastige betrokkenheid op sociale rechtvaardigheid en een scherp zicht op de spanning tussen een democratische maatschappelijke orde aan de ene kant en de interne dynamiek van de kapitalistisch georganiseerde wereldmarkt aan de andere kant. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website