Magazine Logo

Recensie: Anne- Mei The, Verlossers naast God

Waardenwerk

Anne-Mei The, Verlossers naast God. Dokters en euthanasie in Nederland. Amsterdam: Thoeris, 2009. ISBN 978 90 7221 989 3. In Verlossers naast God behandelt Anne-Mei The de ontstaansgeschiedenis van de euthanasiewet en de daarop volgende ontwikkeling. Dat doet ze vooral door middel van interviews met oudere artsen. Zij wil hen nu aan het woord laten, omdat ze indertijd in geringe mate hebben deelgenomen aan het publieke debat rond de wetgeving. In elf hoofdstukken laat The chronologisch zien hoe de euthanasiepraktijk zich in de afgelopen zestig jaar heeft ontwikkeld. Door het boek heen klinkt steeds door hoe artsen hun verleden en heden verbinden. Ook lees je hoe hun handelen, beleving en doordenking steeds samengaan. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website