Magazine Logo

Ten geleide

Caroline Suransky & Sybrandt van Keulen

Waardenwerk

Voor u ligt het eerste resultaat van een redactionele koersverandering. Het redactiebe-leid van het Tijdschrift voor Humanistiek was voorheen gericht op het produceren van themanummers: elk kwartaal werd één thema als uitgangspunt genomen voor het merendeel van de bijdragen. Dit beleid heeft een rijkdom aan onderwerpen en invalshoeken opgeleverd, variërend van wetenschappelijke verhandelingen tot een keur aan maatschappelijk relevante analyses - sinds kort zijn alle jaargangen vanaf 2002 digitaal beschikbaar op http://www.huma-nistiek.net. Het nieuwe beleid heeft uiteraard als inzet deze kwaliteit te behouden, anderzijds wil de redactie verschillende thema's per nummer aanbieden. Daarom is er na het voorjaarsnummer over Goed Ouder Worden hard gewerkt om een multi-thematische inzet gestalte te geven, onder anderen door drie nieuwe redactieleden. Dit veranderingsproces bleek voor de redactie zo ingrijpend dat het zomerreces nodig is geweest het nieuwe beleid voldoende te kunnen ontwikkelen. Vooral om die reden verschijnt dit eerste multi-thematische nummer niet in de zomer maar in de herfst. Het is de bedoeling deze vertraging goed te maken in de vorm van een dubbel herfst-winternummer, dat zoals gebruikelijk eind december zal verschijnen. In het huidige nummer bieden we drie rubrieken aan, met daarin bijdragen die onderling thematisch samenhangen: Geloven, weten en emancipatie; Humanistisch raadswerk in oorlog en gevangenis; Onderwijs, zorg en zingeving. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website