Magazine Logo

‘ Wat maakt gij van onze dochters, o zeden!’. Multatuli als heraut van het feminisme

Rinske Koehorst

Waardenwerk

Recensie Myriam Everard en Ulla Jansz (red.). De mi-notaurus onzer zeden. Multatuli als heraut van het feminisme. 2010 Aksant. Multatuli was een feminist. In de stroom aan literatuur over de grote schrijver is daar tot nu toe weinig aandacht aan besteed. Ook in de geschiedenis van de vrouwenbeweging is Multatuli's rol als feministisch inspirator onderbelicht gebleven. Een eerdere, vluchtige, analyse van zijn rol had zelfs als conclusie dat zijn maatschappelijke impact wat betreft 'de vrouwenkwestie' gering was, omdat hij daarin te veel zijn tijd vooruit was geweest.1 Buiten een kleine, radicale, kring zou zijn stem geen weerklank gevonden hebben. Deze nieuwe bundel wil dit beeld bijstellen door een zestal vooraanstaande 'multatuliaanse feministen' te portretteren en te plaatsen in een netwerk van geestverwanten. Het levert een overzicht op dat smaakt naar meer. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website