Magazine Logo

Bemoeizorg vanuit de kinderpoli bij een vermoeden van geweld thuis

Ada Kempe

Ouderschapskennis

over betrokkenheid en afstand bewaren Kindermishandeling staat hoog op de politieke agenda, maar professionals zijn vaak niet echt toegerust voor de aanpak van dit altijd heikele probleem. Er zijn screeningsinstrumenten, risico-taxatielijsten, protocollen en procedures als hulpmiddelen om te signaleren en te interveniëren, maar het grootste struikelblok is nog altijd dat allereerste contact: daarin moeten onze bange vermoedens worden besproken met ouders. We vermoeden 'iets', willen verandering ten goede voor zowel kind als ouders, en dan is het zaak om de ouders op een niet-veroordelende manier te bejegenen. Dat lukt alleen wanneer je ervan uitgaat dat ook de 'verdachte' ouder de intentie heeft om goed voor het kind te zorgen (Van der Pas, 2006). Een praktijkvoorbeeld illustreert hoe gelaagd en complex 'kindermishandeling' kan zijn. Datzelfde geldt voor de hulp wanneer geweld als een rode draad verleden en heden verbindt. De moeder in onderstaande casus heeft door 'geweld thuis' al twee kinderen verloren. Zij geeft de moed echter niet op, en stap voor stap weet zij de situatie voor haar derde kind te normaliseren. De hulpverlener bezwijkt niet voor de verleiding om reddende engel te spelen. Zij stimuleert en bemoedigt, maar begrenst ook en delegeert (Maes, 2006). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website