Magazine Logo

De winst van het denken in buffers - inleiding op het thema

Margreth Hoek, Hanneke Miley en Pieter Remmerswaal

Ouderschapskennis

Denken in termen van risico- en beschermfactoren is dominant onder pedagogen en in de jeugdzorg. Het is dan ook vanuit dit denkkader dat veel hulpverleners kennismaken met de ouderschapstheorie van Alice van der Pas, die sinds 1988 daarover schrijft. Zij introduceert een denkmodel dat de ouderlijke werkvloer, - waar het feitelijk opvoeden plaatsvindt en waar ouders met hun kinderen handelen en hun emoties in de hand proberen te houden, wordt beschermd door vier buffers: een solidaire samenleving, taakverdeling, metapositie en 'goede ouder'-ervaringen. Ze vormen voor de ouderlijke werkvloer een buffer tegen negatieve omstandigheden, zoals een ziek kind. Maar de buffers reageren ook op die werkvloer. Als het goed gaat, krijgt de buffer 'goede ouder'-ervaringen voeding. Gaat het minder dan worden ouders gedwongen om te reflecteren, of komt het netwerk in actie: 'Ik zie dat je het druk hebt, zal ik de kinderen van school halen?' De vier buffers werken niet alleen tussen werkvloer en omstandigheden; ze hebben óók effect op elkaar en je kunt ze niet los van elkaar zien. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website