Magazine Logo

Denk in buffers, een handreiking aan ouderbegeleiders

Margreth Hoek

Ouderschapskennis

Bufferprocessen, dat is een antwoord op de vraag: 'Hoe valt te verklaren dat ook "gewone" ouders met een "gewoon" kind soms ernstige opvoedproblemen krijgen terwijl "problematische" ouders met een "probleemkind" het er soms goed afbrengen?' Alice van der Pas formuleert deze vraag voor het eerst in 1988 en haar zoektocht naar een antwoord resulteert onder meer in een proefschrift en het tiendelige Handboek Methodische Ouderbegeleiding (HMO) dat in december 2008 werd voltooid. In HMO 6, 'De interventiefase', kijkt zij kort terug op het denkproces dat heeft geleid tot een beschrijving van het ouderlijk opvoeduniversum vanuit het perspectief van ouders zelf. In dit artikel wordt dit drieledig opvoeduniversum kort uit de doeken gedaan. Geïnteresseerden wordt aangeraden om HMO delen 3 en 6 te lezen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website