Magazine Logo

Het ziekenhuis als veilige plek – ook voor ouders

Monique Duijvestijn

Ouderschapskennis

In dit artikel worden enkele spanningsvelden besproken die heel gewoon zijn op kinderafdelingen. Ze horen erbij. Tot feitelijke spanning hoeft het niet te komen mits alle 'partijen' zich veilig weten - ook de ouders. Ook hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen. De drie praktijkvoorbeelden die ik hieronder introduceer en beschouw laten zien dat het inderdaad loont om te anticiperen op spanning (Hanauer Stuit), om ook 'foute' ouders zorgvuldig te bejegenen (Kempe) en om bij langdurige opnames in te calculeren dat sommige ouders baat hebben bij een vaste begeleider (De Raadt). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website