Magazine Logo

Ouders en ziekenhuis – een asymmetrische relatie tenzij - Inleiding bij een mega-thema

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Inleiding bij een mega-thema Dit thema behandelt hoe de maatschappelijk werker/ouderbegeleider bijdraagt aan een klimaat waarin medici en verpleegkundigen ervoor zorgen dat ook ouders zich veilig weten op de kinderafdeling van een ziekenhuis. Het daartoe benodigde vertrouwen in elkaars expertise behelst onder anderen het gevraagd en ongevraagd (maar niet ongewenst) met het team meedenken over afdelingsbeleid door de maatschappelijk werker. Vooral in academische centra is dit van extra belang - vanwege de opleidingscultuur - oftewel: om de specifieke visie van ouderbegeleiders nu 'aan de man te brengen' bij degenen die straks bij het bed van een kind ouders ontmoeten. Door de wol geverfde ouderbegeleiders van het Erasmus MC-Sophia en het Leids Universitair Medisch Centrum beschrijven hun werk. Lees de casuïstiek kritisch, en zie hoe elke kinderafdeling eigen eisen stelt aan ouders, en hoe ze op elke afdeling een andere plaats innemen. De auteurs concluderen dat de plaats van ouders statutair moet worden vastgelegd en protocollair geregeld. Maar eerst een ouder aan het woord. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website