Magazine Logo

Tekno: Feest of Verzet? - Over het idealisme van een hedendaagse jeugdcultuur

Koen Duivenvoorde

Waardenwerk

Vandaag de dag worden jeugdculturen vaak gezien als uiterlijke vertoningen en oppervlakkige aangelegenheden. Dit staat in schril contrast met de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen zij bijna per definitie werden uitgelegd als symbolische uitingen van klassenstrijd. Met deze twee tegenstrijdige opvattingen in het achterhoofd wordt in dit artikel gekeken naar een op het eerste gezicht al even tegenstrijdig subcultureel fenomeen: illegale houseparty's - clandestiene dance-feesten die door heel Nederland plaatsvinden. Bij het bekijken van de betekenis van deze scene voor betrokkenen blijkt dat de op het eerste gezicht zeer hedonistische feesten wel degelijk een politieke of idealistische lading kunnen hebben. Deze ambigue betekenis van een jeugdculturele praktijk is tekenend voor een tijd waarin jongeren zich elementen uit verschillende media, stijlen en levensopvattingen toeeigenen, ze op nieuwe manieren combineren en er hun eigen betekenis aan geven. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website