Magazine Logo

Maakbaar geluk en trans-humanistische overmoed - Een kritische analyse

Laura Capitaine

Waardenwerk

Dit artikel heeft als doel het kritisch doorlichten van de transhumanistische opvattingen over de maakbaarheid - in neurotechnologische zin - van het geluk. Het transhumanisme is een wijsgerige ideologie die pleit voor het gebruik van die technologieën die onze menselijke beperkingen overstijgen. Kenmerkend voor de transhumanistische visie omtrent het maakbare geluk is haar radicaliteit. Waar sommige mensen hoopvol staan ten aanzien van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van geluksbevorderende neurotechnologische middelen zoals psychofarmaca, gaan transhumanisten een stap verder. Niet alleen biedt de neurotechnologie ons het vooruitzicht van een (nog) gelukkiger bestaan, zij zal volgens transhumanisten uiteindelijk ook aanleiding geven tot volmaakt geluk. We bekijken hier in hoeverre dit geloof in de maakbaarheid van het volmaakte geluk haalbaar is. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website