Magazine Logo

Onbehagen: een provocatie richting de lezer

Pascal Leuvenink

Waardenwerk

Schrijven over onbehagen acht ik geen gemakkelijke opdracht. De verleiding is groot om dit fenomeen aan een algemene cultuurbeschouwing te onderwerpen. Om het vanuit een zekere distantie te bekijken en het sociaal-politiek te laten rond bewegen. Het intellectueel jongleren met 'pijn' gaat ons beter af, dan dat we er bij stil blijven staan. Onbehagen raakt ons allen, we bezitten het niet, wij worden er door bezeten. Op het niveau van de affecten is onbehagen verknoopt met gevoelens van angst, onrust, agitatie en rancune. Sentimenten die vaak in een directe of indirecte verwijzingsrelatie staan tot iets anders. Onbehagen is een geëffectueerde gemoedsgesteldheid, een contactfrustratie op het niveau van interactie, interpretatie en het handelen. De aard en inhoud van menselijk onbehagen verschuift, dooft uit of fixeert zich, afhankelijk van de wijze waarop een individu zich rekenschap weet te geven van de krachten die op hem inwerken, vooral deze krachten die ons psychosociaal onderwerpen en existentieel uitbuiten. Om deze reactieve krachtformaties op het spoor te komen, is vooraleerst een proces van 'doorwerking' nodig, van psychische arbeid in relatie tot geactualiseerde weerstanden. Een opdracht die niet lichtzinnig moet worden opgevat. Uw blik- en denkrichting zelf, maken namelijk intrinsiek onderdeel uit van het probleem. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website