Magazine Logo

Onzekerheid en onbehagen: waarom en wat nu?

Eelke de Jong

Waardenwerk

Inleiding Volgens De sociale staat van Nederland 2011gaat het in ons land zeer goed. De gevolgen van vergrijzing vallen erg mee, de criminaliteit daalt en de arme Nederlanders zijn er de laatste jaren op vooruitgegaan (SCP, 2011). Toch is er ook een grote mate van angst en onbehagen. Die betreft dan vaker de maatschappij als geheel dan de persoonlijke omstandigheden: 'Met mij gaat het goed, maar verder is het niet veel.' Deze zorg over de maatschappelijke ontwikkelingen kan niet verklaard worden uit de feitelijke ontwikkelingen tot nu toe. Waar komt ze dan vandaan? Volgens Rob Bijl, samensteller van het rapport, kan dat voor een deel komen door het gevoel dat men geen grip op de ontwikkelingen heeft. Dit zou volgens hem vooral voor de laagopgeleiden gelden. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat men bang is voor de nabije toekomst. Men verwacht dat door de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis het inkomen en de voorzieningen minder worden. Op den duur zouden deze ontwikkelingen ook het vertrouwen in de samenleving kunnen aantasten (Spiering, 2011). In dit artikel sluit ik me voor een belangrijk deel bij deze redenering aan. Ik wil de huidige onvrede als een angst, een onzekerheid, typeren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website