Magazine Logo

Vernieuwende visies op psychiatrische rehabilitatie - Congres Balanced Care in Geel

Lieve Van de Walle

Participatie

Op 12 en 13 mei kwamen 420 mensen uit twaalf landen samen in Geel (België) om zich te buigen over 'evenwichtige zorg' voor mensen met langdurige en meervoudige psychiatrische problemen. Het werden twee dagen van uitwisseling van ervaringen en inzichten, van synthese en beschouwing, van reflectie over de rol en de mogelijkheden van gezinsverpleging en van nadenken over rehabilitatie en de wijze waarop dit vorm kan krijgen. In Geel, wat wel de bakermat van vermaatschappelijking van sychiatrische zorg genoemd kan worden, hebben we niet alleen de eeuwenoude traditie van gezinsverpleging en vermaatschappelijking van psychiatrische zorg. We investeerden de jongste jaren ook aanzienlijk in een toekomstgerichte invulling van die zorg en een naadloze aansluiting bij de evidence lased-praktijken binnen gemeen-schapszorg (community care).1 Het succesvolle congres betekent een stimulans voor ons beleid, voor onze ambities op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en voor het verder werken aan maatschappelijke integratie en participatie van onze cliënten. In dit artikel vatten we de voornaamste conclusies van het congres samen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website