Magazine Logo

De persoonsgebonden aanpak in Rotterdam - Bemoeizorg en rehabilitatie combineren in een Assertive Community Treatment-team

Frits Bovenberg, Niels Mulder en Bert-Jan Roosenschoon

Participatie

In Rotterdam leven veel mensen op straat die geen enkele hulp willen hebben. Een aantal teams verleent ongevraagd zorg aan deze mensen. Deze teams werken volgens het Assertive Community Treatmentmodel (ACT). Eén van deze teams is het Bemoeizorgteam, dat onderdeel is van het actieplan Persoonsgebonden Aanpak 700 (PGA 700) van de gemeente Rotterdam. De PGA 700 richt zich op extreem overlastgevende verslaafden met complexe problematiek (criminaliteit, psychiatrie, dakloosheid). Het Bemoeizorgteam wordt vormgegeven door de zorginstellingen GGZ Groep Europoort en Centrum voor Dienstverlening. Mogen wij zorg en aandacht tegen wil en dank opdringen? Wij zijn van mening dat dit onder bepaalde omstandigheden inderdaad gewenst, noodzakelijk en legitiem is, met respect voor de autonomie. Tegelijkertijd is de intentie te beginnen met rehabilitatie. Bemoeizorg en rehabilitatie kunnen complementair zijn. Het spreekwoord 'Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen' geldt in dit geval volgens ons niet. In dit artikel willen wij een beschrijving geven van de werkwijze van het ACT/PGA 700-team en laten zien dat deze gecombineerd kan worden met rehabilitatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website