Magazine Logo

Redactioneel

Els Bransen

Participatie

Het is alweer volop zomer, tijd om op vakantie te gaan! Maar vakantie vieren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je hebt er geld voor nodig maar ook allerhande fysieke, praktische en psychische vaardigheden. Om mensen met problemen op dit laatste vlak aan vakantie te helpen heb je sinds 1992 Radar Reizen. Jeanette Pols onderzocht wat deelnemers aan deze reizen beleven en bekeek wat ervoor nodig is om vakantie voor deze doelgroep mogelijk te maken. En dan blijkt dat op vakantie gaan onbedoeld bij kan dragen aan het bereiken van belangrijke rehabilitatiedoelen. Ook in de daarop volgende twee artikelen gaat het over rehabilitatie. Ze geven gezamenlijk een goed inzicht in de stand van zaken in Nederland (Van Weeghel) en de verschillende uitwerkingen van rehabilitatie (Dröes, Wilken en Blankman). Voor wie ook telkens weer het spoor bijster raakt bij Liberman-modules, IRB en SRH is dit laatste artikel een must! In beide artikelen wordt gepleit voor het bereiken van meer groepen cliënten (verslaafden, daklozen) en het aansluiten bij het werk van maatschappelijke organisaties die deels dezelfde doelgroep bedienen. Hoe terecht dit pleidooi is, wordt duidelijk bij lezing van het artikel van Wentink e.a. over het deelnemersperspectief in werk- en activeringsprojecten voor daklozen en verslaafden. De term rehabilitatie komen we hier niet tegen - overigens net als het aanbod van de ggz op het gebied van dagbesteding. Toch vertoont de aanpak in deze projecten veel overeenkomst met rehabilitatie zoals de nadruk op de mogelijkheden van mensen, aansluiten bij hun leefsituatie en evenwicht tussen bescherming en activering. Ook het congresverslag van Annette Plooy laat zien hoezeer rehabilitatie vooral iets is van de (westerse) ggz. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website