Magazine Logo

Waarom werkt de rafelrand? - Het deelnemersperspectief in werk- en activeringsprojecten voor daklozen en verslaafden

Marieke Wentink, Sandra ter Woerds, Trudi Nederland en Maarten Davelaar

Participatie

Sinds het midden van de jaren negentig in de vorige eeuw is er een nieuw veld van werk- en activeringsprojecten ontstaan voor daklozen en verslaafden. Dit veld beweegt zich tussen vrijwilligerswerk en gesubsidieerde arbeid in, en onderscheidt zich door de sterke nadruk op het creëren van een 'echte' werksetting. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht, in opdracht van de Federatie Opvang, het aanbod van dergelijke projecten. Dit artikel is gebaseerd op het rapport Aan de slag in de Rafelrand. Werk en activering voor daklozen en verslaafden (Davelaar et al., 2005) dat naar aanleiding van dit onderzoek is verschenen. Dit onderzoek brengt bepalende indicatoren in beeld die kunnen bijdragen aan een succesvolle continuering, benoemt knelpunten en formuleert (beleids)voorwaarden voor verdere uitbouw van de projecten. We zullen in dit artikel nader ingaan op één cruciaal element: (het aansluiten bij) het perspectief van de deelnemers. Waarom nemen zij deel, wat levert het werken hen op en hoe kunnen werkprojecten en beleidsmakers hierop inspelen? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website