Magazine Logo

Bomen met Dohmen

Harry Kunneman

Waardenwerk

Een jaar geleden publiceerde het 'Tijdschrift voor Humanistiek' een kritisch artikel over humanisme en kosmopolitisme, geschreven door Caroline Suransky en ondergetekende. Tot mijn verrassing is dat artikel bij Joep Dohmen in het verkeerde keelgat geschoten. In het door hem gewraakte artikel deden wij een poging om het kosmopolitische perspectief een nieuwe conceptuele impuls te geven, via een kritische analyse van het humanistische vertrouwen in de empathische en verbindende vermogens van mensen. Onze analyse was met name gericht op de humanistische bijziendheid voor de rol van spanningen, agressie en macht op het niveau van persoonlijke relaties en de doorwerking daarvan op economisch en politiek niveau. Het was onze uitdrukkelijke bedoeling om de bijdrage van het hedendaagse humanisme aan 'het kosmopolitische project' te versterken: 'In plaats van dit project te diskwalificeren op grond van de onmiskenbare verwikkeling van het moderne humanisme in de stabilisering en legitimatie van maatschappelijke machtsverhoudingen, denken wij, met Edward Said, dat men kritisch kan zijn ten aanzien van het humanisme in naam van het humanisme zelf en vernieuwing van het kosmopolitische project kan nastreven met behulp van een zelfkritisch humanisme.' Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website