Magazine Logo

Creating tomorrow - De UvA ontleed als neoliberale universiteit

Léonie Mol en Sam de Nijs

Waardenwerk

Het is september en september betekent, lange rijen nieuwe studenten bij de boekwinkels voor nieuwe boeken, een rooster dat niet klopt (of toch wel? Je weet het maar nooit!) en volle collegezalen. In de stad struikel je over de eerstejaarsstudenten. Zo gaat het altijd. Toch is dit jaar niet een jaar als alle andere: er heeft een aantal grote veranderingen plaatsgevonden. De eerste lichting studenten krijgt dit studiejaar te maken met de langstudeerboete die deze zomer net niet werd afgeschaft en toen in de herfst toch weer wel.1 Een tweede studie volgen, wanneer je al in het bezit bent van een diploma, kost inmiddels ongeveer tienduizend euro per jaar. En een aantal studies wordt zelfs afgeschaft. En wat zeggen de brochures voor toekomstige studenten? 'Investeer in jezelf!' Studenten moeten de markt op, investeren en consumeren zijn ongemerkt het nieuwe credo van de universiteiten geworden. Maar wat betekent het precies wanneer een publieke voorziening (onderwijs) koopwaar wordt gemaakt? Wat doet dit met het onderwijs en de studenten? Wat betekenen deze begrippen anno nu? In dit artikel maken wij, twee studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) een analyse van hoe de universiteit vandaag de dag werkt aan de hand van onze ervaringen aan de UvA. Eerst geven we een beschrijving van wat we verstaan onder de term neoliberalisme en wat de neoliberale universiteit is, volgens ons. Daarna zullen we enkele onderdelen van de praktijk van de UvA schetsen aan de hand van twee belangrijke beleidsdocumenten van de UvA, het instellingsplan en de toekomstvisie, om zo het karakter van de neoliberale universiteit te duiden: het Instellingsplan en de Toekomstvisie. Daarna zullen we onze analyse van de universiteit toespitsen op hoe studenten benaderd worden en welke visie op onderwijs erachter schuil gaat. Tot slot illustreren we deze analyse met onze ervaringen aan de UvA. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website