Magazine Logo

De dynamische verhouding tussen technologie en moraal

Tsjalling Swierstra

Waardenwerk

Onze verhouding tot de natuur, tot onze medemensen, en zelfs tot onszelf is op alle mogelijke manieren bemiddeld door de apparaten die we gebruiken. Juist omdat technologie zo'n enorme invloed op ons uitoefent, is het zaak na te denken over manieren waarop wij op onze beurt invloed op die technologie kunnen uitoefenen zodat die ons leven en de samenleving daadwerkelijk beter maakt. Hierbij doet zich echter een intrigerend probleem voor: de morele maatstaven die we hanteren om de wenselijkheid van technologie te beoordelen, blijken niet immuun te zijn voor die technologie. In dit artikel onderzoek ik de manieren waarop onze normen en waarden worden meebepaald door de technieken die we gebruiken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website