Magazine Logo

De universiteit in de uitverkoop? - Inleiding tot het dossier: de Neoliberalisering van het Onderwijs

Martien Schreurs

Waardenwerk

De inleiding op dit themadeel bestaat uit twee delen. Het is geschreven vanuit een persoonlijk gevoel van onbehagen over de stand van zaken in het hoger onderwijs in het algemeen en de huidige situatie binnen de Universiteit voor Humanistiek in het bijzonder. Mijn onbehagen heeft zowel betrekking op de bezuinigingen die de UvH treft als op de visitaties en accreditaties die op ons afkomen. Ik denk dat dit gevoel van onbehagen breder wordt gedeeld binnen de Universiteit voor Humanistiek. In het eerste deel van de inleiding ga ik in op de manier waarop het College van Bestuur van de UvH de reorganisatie doorvoert. Hun doel is om onze universiteit weerbaarder te maken tegen de komende bezuinigingen, accreditaties en visitaties. Ik plaats daar echter kritische kanttekeningen bij. Mijn onderbuikgevoel fluistert me namelijk in dat de UvH de ondergang juist over zichzelf dreigt af te roepen wanneer ze alles op alles zet om niet ten onder te gaan. Zo leert het voorbeeld van de hypochonder dat je doodziek bent wanneer je blijft denken dat je doodziek wordt. Voor mij is dit gevoel van onbehagen mede aanleiding geweest om samen met studenten op 15 juni 2012 een symposium te organiseren op de Universiteit voor Humanistiek. Op dit derde symposium over de onderbuik van Nederland werd duidelijk dat het onbehagen over de economisering van het hoger onderwijs wijdverbreid is in de onderwijswereld. In het tweede deel van deze inleiding leid ik de spreekbeurten op het symposium en de artikelen die over dit thema werden aangeleverd, kort in. Tot slot stel ik dat de universiteiten in het algemeen en de Universiteit voor Humanistiek in het bijzonder pas echt een toekomst hebben wanneer in de onderwijswereld het besef doordringt dat dienstbaarheid aan de publieke zaak belangrijker is dan bevordering van de economische groei. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website