Magazine Logo

Recensie - 'Europeana', een desastreus hoopvol boek

Leo van de Voort

Waardenwerk

'Europeana; Een zeer korte geschiedenis van de twintigste eeuw', van Patrik Ourednik, kan worden getypeerd als een bijtende deconstructie van het historische geheugen. De roman (die minder dan 150 pagina's telt) is van een verbijsterende originaliteit en eenvoud die de lezer confronteert met gebeurtenissen die de vorige eeuw getekend en gekleurd hebben. Ourednik toont aan tot welke aberraties de zogenaamde maakbaarheid van de samenleving kan leiden. In dat licht krijgen grote ideologieën in het algemeen, maar vooral het 'humanisme' in het bijzonder, er nogal van langs. Toch liggen in datzelfde humanisme de krachtigste lichtpuntjes van dit boek besloten. Schaars en klein, maar hoopvol. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website