Magazine Logo

Woelmuizen in geheugenland

Paul Mercken

Geron

Vergankelijkheid is eigen aan alles wat leeft. Sartre noemde daarom met name de mens 'une passion inutile', een nutteloze hartstocht. De mens is zich bewust van zijn eindigheid. Toch is die begrensdheid een voorwaarde voor zingeving. Jorge Borges toonde met zijn verhaal over de onsterfelijken aan dat als men over de eeuwigheid beschikt, elke handeling eeuwig kan worden uitgesteld en dus in zinloosheid vervalt. In het zingevingsproces speelt het geheugen een enorme rol. Dat geheugen is zelf een dynamisch proces, geen statisch duplicaat van de werkelijkheid, ook geen steeds groeiende sneeuwbal van onze voorbije ervaringen. In dit proces spelen geheugen en verbeelding op elkaar in. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website