Magazine Logo

De discussiegroep 'Het Medisch Model', een terugblik na 35 jaar

Jan Pols

Waardenwerk

De discussiegroep 'Het Medisch Model' werd opgericht in 1978, een tijdstip waarop de psychiatrie op zijn grondvesten schudde. De ontwikkeling die daartoe had geleid begon in de loop van de jaren zestig en bloeide op in de jaren zeventig. Het was een in meerdere opzichten unieke periode in de geschiedenis van de psychiatrie. De beweging die op gang was gekomen werd antipsychiatrie genoemd, maar kan naar mijn idee beter kritische psychiatrie heten. Er was een opgewonden en felle kritiek op de psychiatrische inrichtingen en op gangbare concepten zoals het medisch jargon van ziekte en therapie. Maar anderzijds ook een groot optimisme over de verwachte successen van de noodzakelijk geachte vernieuwingen in het denken en de praktijk. Het medische ziekteconcept, men noemde dat toen 'het medische model', werd voor de psychiatrie onjuist en schadelijk gevonden. Gewezen werd op de ziekmakende structuren van de maatschappij (het 'sociale model') en hoe die onzichtbaar werden gemaakt door het individualiserende medische model. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website