Magazine Logo

Recensie - Woorden voor Waarden

Richard Brons

Waardenwerk

Arjan Broers, Geld en goed. Lessen voor welwillende kapitalisten Vught: Sakandalon 2013, 150 p. ISBN 978-94-90708. €18,50 (2e druk) In het boek Geld en Goed. Lessen voor welwillende kapitalisten onderzoekt journalist en theoloog Arjan Broers de financiële crisis vanuit een moreel perspectief. Het oorspronkelijk uit de Wereldraad van Kerken voortgekomen Oikocredit dient daarbij als richtinggevend voorbeeld. De 'Ecumenical Development Cooperative Society Oikocredit is oorspronkelijk opgezet als een ethisch beleggingsfonds met name actief in ontwikkelingslanden. Na een moeizame aanloop is deze internationale organisatie steeds succesvoller geworden. Sinds 2007, het jaar dat de kredietcrisis begon in de VS, is het beheerde kapitaal zelfs verdubbeld (zie hun website, www.oikocredit.nl) Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website