Magazine Logo

Inhoudsopgave

Waardenwerk

Inhoudsopgave 3 Redactioneel • Harry Kunneman Politiewerk als waardenwerk 6 Inleiding • Iris Hartog 8 Macht ten goede • Jan Nap 18 Normatieve professionalisering als een bemoedigende praktijk • Jan Nap 26 'Er zijn' als ambacht: de kunst van het aansluiten • Bart Willemsen Waardenwerk Zorg 34 Zorgpraktijken onderzocht en verbeterd door professionals en onderzoekers. Een zorgethisch perspectief (deel 1) • Andries Baart en Frans Vosman 44 Speelruimte in behandeling • Otto Dellemann De nieuwe Universiteit 53 De Nieuwe Universiteit: ook op de UvH?! • Caroline Suransky en Elise van Alphen 56 Leren omgaan met onzekerheid • Martien Schreurs 64 Perverse prikkels of hoogdravende idealen: wetenschappelijke integriteit in calvinistisch of humanistisch perspectief • Vincent Stolk 71 Een Nieuwe Universiteit voor Humanistiek; Bildung, wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? • Noortje Bot 73 Verlangen naar De Nieuwe Universiteit voor Humanistiek • Brecht Molenaar 79 Zonder Filosofie centraal te stellen is Humanistiek geen Humanistiek meer • Fernando Suarez Müller 83 Wat is het nut van humanistiek? • Harmen van der Meulen 87 Column: Zie de mens ('Birdman') • L.L. Stegman Filosoferen met kinderen 89 Inleiding • Isolde de Groot 90 25 jaar kinderfilosofie in Nederland. Ontwikkelingen en uitdagingen • Rob Bartels 99 Filosoferen met kinderen, een vak of een manier van doen? • Kees Meijlink Vervolg Existentiële Begeleiding 106 Na-denken over de ziel • Richard Brons 119 Zin in eenzaamheid. Een ruimer begrip van eenzaamheid biedt nieuwe zorgperspectieven • Mariëlle Cuijpers 124 Meedoen op het voetbalveld? Niet zonder deskundige begeleiding! • Peter de Groot Recensie 131 Piet Spigt: tragiek en tegenstrijdigheden • Vincent Stolk Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website