Magazine Logo

Leren omgaan met onzekerheid

Martien Schreurs

Waardenwerk

Op hogescholen en universiteiten is de toetsdruk groot. Studenten worden op tal van competenties beoordeeld en er is een enorm administratief apparaat ontwikkeld om leertrajecten te controleren. Tijdens het onderwijsproces moeten docenten formatieve feedback geven op de leerprocessen van studenten en na de afronding van iedere cursus moet de docent aan iedere afzonderlijke student summatieve feedback geven. Dit laatste gebeurt schriftelijk wanneer de docent uitgebreide beoordelingsformulieren invult en mondeling wanneer de studenten inzage krijgen in de tentamens die door de docent zijn nagekeken. Van het onderwijs wordt verwacht dat leerprocessen transparant en controleerbaar zijn. Docenten en studenten moeten elkaar bij voortduring op hun prestaties en hun beoordelingen van die prestaties kunnen aanspreken. Voor de beoordeling van examens en scripties geldt het vier ogen principe of soms zelfs het zes-ogen principe. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website