Magazine Logo

Meedoen op het voetbalveld? Niet zonder deskundige begeleiding!

Peter de Groot

Waardenwerk

Nieuwe wetgeving zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs is erop gericht om mensen met een beperking (meer) mee te laten doen in de samenleving. De overheid ontwikkelt met name participatiebeleid op het gebied van wonen, werken en onderwijs. De vrijetijdsbesteding krijgt hierin nauwelijks aandacht terwijl ook op dit levensgebied meedoen in de samenleving een rol speelt. De vrijetijdsbesteding van mensen met een beperking wordt grotendeels overgelaten aan henzelf, aan de direct bij hen betrokkenen en aan particuliere initiatieven. Een groeiende loot aan de participatieboom betreft de sport. Zo is het voetbal voor spelers die niet in een regulier team meedoen (in het vervolg aangeduid als 'G-voetbal') voor veel mensen met een verstandelijke beperking een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website