Magazine Logo

Na-denken over de ziel

Richard Brons

Waardenwerk

In dit artikel werk ik voor de geestelijke zorg een zielsbegrip uit, dat is te vinden in teksten van Augustinus, Kant en vooral Lyotard. In deze traditie wordt ziel 'anima' genoemd, en kan aangeduid worden als 'primaire kwetsbaarheid'. Geestelijke begeleiding die zich mede afstemt op deze primaire kwetsbaarheid kan 'paralogisch' te werk gaan, dat wil zeggen ruimte en tijd vrijmaken voor een 'paralogische' verwerking van ervaringen waarbij kwetsbaarheid een creatieve kracht kan zijn - een kracht die volgens de ken- en taaltheorieën van Kant en Lyotard in staat is nieuwe vocabulaires en perspectieven te genereren. Ik zal proberen aan te geven hoe geestelijke begeleiding vanuit een 'paralogische' invalshoek geneigd zal zijn individuele problematiek te plaatsen in een kader van waardevolle co-existentie: een samen-leven waarvan de moraliteit zich mede kan orienteren en ontwikkelen vanuit afstemming op een door allen gedeelde kwetsbaarheid. Discussie hierover zou haar beslag krijgen in een 'paralogisch discours' over geestelijk werk, en mogelijk bijdragen tot een voor wetenschap vruchtbaar pluralisme. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website