Magazine Logo

Zorgpraktijken onderzocht en verbeterd door professionals en onderzoekers.

Andries Baart en Frans Vosman

Waardenwerk

Dit is het eerste van twee bij elkaar behorende artikelen. De auteurs hebben als onderzoekers in een joint venture van het St. Elisabeth Ziekenhuis (EZ) in Tilburg en de Universiteit van Tilburg een vijfjarige programma Menslievende zorg (verder: MLZ) uitgevoerd dat liep van 2009 tot medio 2014. Het doel ervan was de zorg in het ziekenhuis menslievender te maken. Zij werken vanuit de discipline zorgethiek - wat nogal ongebruikelijk is in dit type programma's - en de zorgverleners in het EZ vanuit hun eigen disciplines. Zo ontstond een intrigerende, en ook succesvolle, samenwerking te midden van de complexiteit van het algemeen ziekenhuis. Het programma MLZ in het EZ heeft een ‘filosofie' die tevens fungeert als samenbindend en ordenend stramien van het gehele programma. In deze eerste bijdrage lichten we deze ‘filosofie' toe en in de tweede bijdrage gaan we in op de vraag hoe ze uitpakte en wat we ervan geleerd hebben. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website