Magazine Logo

Bezieling in Bewogen Organisaties

Adriaan Bekman

Waardenwerk

Introductie: de veranderende tijdgeest In mijn boek 'Bezieling, filosofie van het georganiseerde leven', waag ik een poging het vraagstuk van bezieling en zingeving in organisaties grondig te verkennen. Daarbij ontdek ik dat leiderschap, gemeenschap en zingeving essentiële dimensies zijn van bezieling en ontwikkelt zich de vraag hoe het leiderschap in organisaties zich heeft ontwikkeld gedurende enkele decennia in de georganiseerde gemeenschap die we geworden zijn en waarom ik in mijn werk als orga-nisatieontwikkelaar steeds weer een gebrek aan bezieling en zingeving tegen kom. Maar ook hoe ik in organisaties bezielend leiderschap zie werken en welke enorme invloed dit heeft op een al dan niet vervuld bestaan van mensen in organisaties en het leveren van een zinvolle bijdrage in het maatschappelijke verband. Als organisatieontwikkelingsadviseur werk ik in verschillende landen in een variëteit aan organisaties gedurende 44 jaar. Ik begeleid veranderings- en ontwikkelingsprocessen die meerdere jaren lopen en waarin mensen met hun organisatie beslissende stappen maken. Aanvankelijk was ik erg gericht op het scheppen van goede randvoorwaarden met de onuitgesproken verwachting dat het dan pas goed kan komen. Later mik ik geheel op de mens en de gemeenschap en het juiste ondernemende initiatief. Vandaag probeer ik aandacht te vragen voor goede processen, een vruchtbare reflectieve dialoog en een biografische benadering van mens en organisatie. Ik werd en word toch regelmatig verrast dat de werkingen van onze interventies geheel anders zijn dan verwacht. Dat was zo, is zo en zal zo blijven, vermoed ik. Mensen in organisaties worden vandaag niet alleen geconfronteerd met complexere en als gevolg daarvan door systemen beheerste werkprocessen, maar ook betrokken in allerlei veranderingsprocessen. Dat alles komt steeds meer in spanning te staan met wat ze zien als hun oorspronkelijke werkopgaven vanuit hun professie. Zoals mijn grote eerste leermeester Bernard Lievegoed het noemde: 'We worden geconfronteerd met een veranderende tijdgeest'. Ik wil deze veranderende tijdgeest als het om werk en organisatie gaat in deze periode van veertig jaar karakteriseren als 'de verandering van samen praktisch werken in een klein sociaal verband naar het individueel professioneel opereren in een complex georganiseerd systeem en uitgebreid netwerk'. Vroeger werkten we in een ploeg en sloegen de handen uit de mouwen en nu werken we als een professional met behulp van systemen in complexe processen. Vroeger had je denkers en doeners, vandaag heb je medewerkers die allemaal moeten denken en doen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website