Magazine Logo

Bezieling in de praktijk

Klaas IJkema

Waardenwerk

In Bezieling, filosofie van het georganiseerde leven bezigt Adriaan Bekman een eigen, opmerkelijke taal, waarmee hij het onderwerp van zijn boek zelf tot expressie brengt. In een van de hoofdstukken beschrijft hij hoe de ziel verschijnt in de wijze waarop mensen elkaar in hun verschillende rollen ontmoeten. Hij pleit in dit verband voor oefening en scholing om thuis te raken in deze realiteit. De basis voor deze scholing is het leren mobiliseren van het eigen ik in de ziel en het leren aanspreken van het ik van de ander, zodat dit ‘ik’ in de ziel van die ander kan verschijnen. Het tot stand brengen van de ‘ik-ontmoeting’, ----van bezieling, van zingeving, (pag. 336) Dit filosofische taalgebruik wordt door sommigen herkend in Onderwijsgroep Noord. Adriaan Bekman werkt mee aan de vernieuwing van de cultuur en het leiderschap in deze organisatie. Dit artikel is het verslag van gesprekken die ik voerde met enkele mensen uit deze organisatie waarin zij vertellen hoe zijn gedachtegoed bij hen uitwerkt. Astrid Berendsen, bestuursvoorzitter, is één van hen. Zij noemt in dit verband bijvoorbeeld de uitdrukking 'horizontaal leiderschap' als ze uitlegt in welke richting de cultuurverandering wat haar betreft zal gaan. Ook dat is een typische 'Adriaan Bekman uitdrukking' die zij zelf veelzeggend vindt, maar die ze overigens spaarzaam in de mond neemt. Nogal wat mensen denken namelijk aan weer het zoveelste management model en velen zijn moe van nieuwe termen en tools. Voor haar schuilt achter 'horizontaal leiderschap' de waarde van elkaar ontmoeten als mensen met eigen vragen en talenten. Het is een oriëntatie waar ze heilig in gelooft. Ook Allard Bloem, regio-directeur en Soon Ja Laverman, bestuurssecretaris, zijn beiden nauw betrokken bij dit vernieuwingsproces. Met hen spreek ik eveneens over de filosofie van het georganiseerde leven. Het beeld van Adriaan Bekman dat 2500 jaar filosofie eigenlijk een reflectie laat zien op de ontwikkeling waarin de mens bij zichzelf is aangekomen, waarin het 'ik' in de ziel is opgestaan, spreekt hen aan. In zijn werk met het management van een aantal scholen, die bij de Onderwijsgroep Noord horen, ervaart Allard hoe confronterend de vraag kan zijn aan leden van zijn management team: 'Wat draag jij eigenlijk bij?' Of: 'Hoe denk jij dat het plaatje, dat je ontworpen hebt, deze leraren en deze leerlingen zal raken?' Ze weten daar niet goed op te antwoorden. Hij formuleert het zó dat anderen er niet gemakkelijk omheen kunnen dit persoonlijk op te vatten. En dat is ook precies zijn bedoeling. Hij neemt dan waar dat sommige mensen over hun onzekerheid en angst 'niet het eigendom willen nemen'. Dat doen ze door graag en veel te praten over inhoudelijke en functionele zaken (dat noemt hij 'het'), maar niet over zichzelf en de gemeenschap (dat noemt hij 'ik' en 'wij'). Zij zien ook wel dat een top-down benadering, het uitrollen van hun model over de leraren en de leerlingen niet goed werkt. Maar het is dan makkelijker te zeggen dat dit aan de leraren ligt dan dat zij zelf iets zouden moeten veranderen. Allard beleeft er zichtbaar genoegen aan dit soort lastige gesprekken te voeren omdat het dan echt over essentiële dingen gaat. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website