Magazine Logo

Nawoord bij thema - ‘Toekomst is herkomst. Werken met migrantenouders’

Mariëtte Hoogsteder

Ouderschapskennis

Dit thema is het resultaat van een mooie studiedag die prachtige artikelen opleverde. Patrick Meurs laat in zijn eerste artikel zien hoe hij er in zijn psychotherapeutisch werk geleidelijk toe kwam te kijken naar culturele wortels van migranten. Zij brengen die mee in de therapieruimte en Meurs werkt expliciet met die wortels. In zijn tweede artikel wordt preventief werken bijna therapeutisch. Culturele sensitiviteit, authentiek respect voor allochtone ouders en goed luisteren worden methodisch ingezet om heel onnadrukkelijk ouders bij te staan die extra kwetsbaar zijn. Het onnadrukkelijke lijkt voor een buitenstaander op ‘koffieklets’, zoals Meurs dat noemt, maar schijn bedriegt. Ik wil enkele punten uit de artikelen van Meurs aanstippen. Ten eerste de paradox van de migratie. Een gemigreerde ouder kijkt vooruit, wil de kinderen in dit nieuwe land een betere toekomst geven. Dat men soms twijfelt over teruggaan naar het herkomstland of zich niet weet te binden aan het nieuwe land, doet hier niets aan af. Ouders zijn toekomstgericht. Tegelijkertijd kan men de toekomst alleen maar vinden in het bewust zijn van de herkomst. Terug kunnen kijken voordat men vooruit kan. Dit centrale thema is de basis van beide artikelen van Meurs. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website