Magazine Logo

Kolom - Deja vu

Bert Krapels

Ouderschapskennis

Tevreden komen ouders, leerkracht, intern begeleider en psycholoog uit de teambespreking. Ze zijn eruit. Het probleem heeft: een naam. Het probleemgedrag van het besproken kind kan aan PDD-NOS worden toegeschreven. Weliswaar is PDD-NOS een restcategorie voor gedrag dat niet aan alle criteria voldoet om een echte kwalificatie te krijgen, maar ook met zo’n tweederangs omschrijving is iedereen blij. Ouders kunnen met deze ‘diagnose’ aanspraak maken op een financiële ondersteuning uit het leerlinggebonden budget (LGB), de leerkracht weet dat er extra ondersteuning komt en de hulpverlener heeft: een diagnose en tevreden klanten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website