Magazine Logo

Doorgaan voor normaal

Dr. Jet Isarin

Ouderschapskennis

Het streven naar integratie van verstandelijk gehandicapten leidt op het niveau van politiek en beleid tot strijd over de grenzen van burgerschap en de verhouding van rechten en plichten. In het leven van ouders van kinderen met een lichte verstandelijke handicap neemt diezelfde strijd de vorm aan van alledaagse, praktische, emotionele en existentiële dilemma's. Terwijl naar een zo normaal mogelijk leven heftig wordt verlangd, vormen zowel de beperkingen van het kind als de beperkingen van bestaande integratiepraktijken een obstakel op de weg naar ‘normalisering. In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre de bestaande integratiepraktijken de daadwerkelijke inclusie in de weg staan van kinderen die anders zijn en blijven. Trefwoorden: licht verstandelijk gehandicapte kinderen, integratie, inclusie Jet Isarin werkt bij de Afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC aan door NWO gefinancierd ethisch-empirisch onderzoek naar de ervaringen van mensen die betaalde arbeid combineren met langdurige en intensieve mantelzorg voor een kind, partner of ouder. Eind 2004 start zij met een project over integratie en normalisering waaraan jongeren met een beperking als medeonderzoeker deelnemen. Adres: Academisch Medisch Centrum, Afdeling Huisartsgeneeskunde, Kamer J2-114, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam Telefoon: 020-5667166 /E-mail: pi.sari@wxs.nl Inleiding Sinds enige jaren worden verstandelijk gehandicapten beschouwd als burgers die recht hebben op deelname aan de samenleving en zonodig op steun daarbij. Het burgerschapsparadigma veronderstelt inclusie, dat wil zeggen een vanzelfsprekend erbij horen waarvoor de voorwaarden door reguliere maatschappelijke voorzieningen worden gecreëerd. In de praktijk gaat het burgerschapsideaal vooralsnog samen met halfslachtige en half geslaagde pogingen tot integratie. Hoewel het begrip integratie verwijst naar een actief opnemen in het geheel, verwijzen integratiepraktijken veelal naar een actief opgaan in het geheel: het zijn de buitenstaanders die zich moeten aanpassen aan een context die hen van oudsher buitensluit. Dat integratie niet alleen een recht is, maar ook een opdracht ondervinden ouders van kinderen met een IQ tussen de 50 en de 85 en met problemen op het gebied van sociale redzaamheid. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website