Magazine Logo

Meer over MEE - Redactie en lezers in gesprek

Miriam Zegger

Ouderschapskennis

In het maartnummer van O&O (7.1) stond in deze rubriek een aantal reacties op het omvormen van de SPD’s in MEE. Werkers uit het veld die negatief zijn over de manier waarop de verandering heeft plaatsgevonden, maar vooral over de consequenties voor het hulpaanbod. De directie van MEE Nederland reageerde onmiddellijk. Geachte redactie, Bij deze een reactie van MEE Nederland naar aanleiding van de rubriek ‘Wellesnietes’ in uw maartnummer. Geschrokken zijn wij van de onjuiste beeldvorming over de ambities en taken van MEE, niet alleen bij de door u geciteerde werkers, maar nadrukkelijk ook bij u als redactie. Kwalijk vinden wij het dat ‘anonieme’ uitspraken zijn opgenomen die niet in een context zijn geplaatst of zelfs in het geheel niet stroken met de werkelijkheid, zonder dat wij gelegenheid hebben gekregen te reageren. Hierdoor is twijfel gezaaid over de intenties die de MEE-organisaties hebben ten aanzien van de ondersteuning van mensen met een beperking in het algemeen en mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website