Magazine Logo

Speltherapie voor Bas en begeleiding van zijn ouders

Katja Witsenburg

Ouderschapskennis

De speltherapie in mijn praktijk is op basis van de cliënt centered houding. Ouders worden verwezen door school, huisarts, logopedist of fysiotherapeut. De problemen van de kinderen variëren van zeer teruggetrokken tot heel druk of agressief gedrag. De belangrijkste voorwaarde om met hen aan het werk te gaan is dat het kind zelf wil komen. Daarnaast vind ik het belangrijk, en voor het kind noodzakelijk, dat ouders bereid zijn om te kijken naar hun gedrag en manier van omgaan met emoties, en om nieuw gedrag met hun kind uit te proberen. Het kennismakingsgesprek voer ik bij voorkeur met beide ouders en het kind. De gebruikelijke intakevragen komen dan aan bod. Wanneer ik denk dat speltherapie goede mogelijkheden biedt, worden drie observatie-speluren afgesproken met aansluitend een oudergesprek. De ouders krijgen een vragenlijst met anamnesevragen om thuis in te vullen. Het kind kiest zelf waarmee het wil spelen en hoe. De inhoud van het spel is vertrouwelijk. Het kind mag alles aan iedereen vertellen, maar ik alleen met toestemming van het kind. Voorafgaand aan elk oudergesprek bespreek ik met het kind wat ik hun vertel. Ik heb elke maand een gesprek met de ouders waarin informatie uit de therapie verbonden wordt met ontwikkelingen en vragen van thuis. Ik bespreek de bevindingen en mijn gedachten over emoties die het kind aan het uitspelen of verwerken is of waar het moeite mee heeft. Er worden hypotheses geformuleerd en doelen die haalbaar lijken met speltherapie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website