Magazine Logo

Wessel en zijn ouders in creatieve therapie

Frans Beelen

Ouderschapskennis

Creatieve therapie maakt gebruik van de media beeldend vormen, drama, muziek en dans. Specifiek voor beeldend vormen is de methode ‘gezins-creatieve-therapie’ ontwikkeld. Het gezin wordt in de gelegenheid gesteld om, terwijl men bezig is met handenarbeidopdrachten, een plezieriger omgang te ervaren en zich deze manier van doen eigen te maken. Mevrouw Frans Beelen is geregistreerd creatief therapeut beeldend vormen en (leer)supervisor, en docent supervisiekunde. Zij doceert aan de Hogeschool van Utrecht (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding) en aan de RINO Amsterdam. Adres: M.G. de Bruinlaan 16, 3571 VE Utrecht Inleiding: de methode Creatieve therapie, zoals hieronder met een casus geïllustreerd, gebruikt het model van Gezins-Creatieve-Therapie (Beelen, 2003) en gaat uit van acht gezinssessies en twee evaluatiegesprekken met de ouders. Ouders ondersteunen bij de opvoeding is het doel, ook in de gezinssessies. Deze worden daarom altijd voorbesproken met de ouders, zonder de kinderen erbij, en de ouders hebben de leiding bij het uitvoeren van opdrachten. Ze worden weer kort nabesproken met alleen de ouders. Tot aan de tussenevaluatie arrangeert de creatief therapeut met behulp van zorgvuldig uitgedachte handenarbeidopdrachten succeservaringen voor het gezin — dus ook voor de ouders. In de evaluatie wordt met de ouders besproken wat zijzelf aan de succeservaringen hebben bijgedragen, en in de resterende sessies worden zij geholpen om succesvol gedrag bewust in te zetten, opdrachten te bedenken, en zo te zorgen voor transfer van succesvol gedrag naar het dagelijkse leven. Na een voorbespreking met de ouders en de eerste, korte gezinsobservatie formuleert elk gezinslid naar aanleiding van het verslag daarvan eigen werkpunten. Deze helpen om doelgericht aan de slag te gaan met werkstukken. Ze zorgen er ook voor dat zowel elk werkstuk als het nieuwe gedrag waarmee dat tot stand komt als ‘eigen’ wordt beleefd. Het verwoorden van het eigen aandeel in de successen maakt de gezinsleden meer zelfbewust. Ze geven daarna een positieve richting aan wat er gebeurt in de creatieve therapie, en via gericht huiswerk uiteindelijk ook thuis. Onderstaande casus schetst hoe de therapie van Wessel en zijn ouders verliep tot aan de tussenevaluatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website