Magazine Logo

Autismevriendelijke tandheelkunde: een noodzakelijke impuls

Drs. J.H. Elhorst, Drs. C. Oortgijsen

WTA

De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVVK) en de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG) hebben in 2013 de NVVk/VBTGG werkgroep 'autismevriendelijke tandheelkunde' ingesteld. De werkgroep heeft als belangrijkste taak met initiatieven te komen om de tandheelkundige zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), met/zonder verstandelijke beperking, een (forse) impuls te geven. The Dutch Association of Paediatric Dentistry (NVVK) and the The Dutch Society for Special Care Dentistry (VBTGG) installed in 2013 the NVVK / VBTGG working group 'autism friendly dentistry'. The working group has as main task to come with initiatives to give the dental care for people with autism spectrum disorder (ASD), with / without intellectual, disabilities a (substantial) boost. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website