Magazine Logo

Autisme en eenzaamheid

Baris Korkmaz

WTA

Baris Korkmaz Sociale omgang is een fundamentele behoefte. Het ontberen hiervan kan leiden tot eenzaamheid; een complexe, vaak onplezierige, pijnlijke emotionele reactie op sociaal isolement die met angst gepaard kan gaan (Cacioppo & patrick, 2008; peplau & perlman, 1982). Een reden waarom eenzaamheid zich moeilijk laat definiëren is vanwege het feit dat eenzaamheid en pijn niet hoeven samen te gaan, en eenzaamheid kan optreden terwijl men zich toch omringd weet door collega's, buren, vrienden en familie (Gierveld, van Tilburg, & Dykstra, 2006). Eenzaamheid is iets anders dan sociaal isolement hetgeen een objectieve en kwantificeerbare reflectie is van een ineenschrompelend sociaal netwerk zoals het geval kan zijn bij het ouder worden. Het inkomen keldert, de mobiliteit gaat achteruit en het aantal tijdgenoten dat de ogen sluit neemt al maar toe (Steptoe, Shankar, Dema-kakos, & Wardle, 2013). Toch geldt in zijn algemeenheid dat eenzaamheid en sociaal isolement elkaar grotendeels overlappen: eenzame mensen zijn vaak sociaal geïsoleerd en sociaal geïsoleerde mensen zijn vaak eenzaam. Daarbij moet opgemerkt dat sociaal isolement een eigen keuze kan zijn met eventuele positieve effecten op de zelfreflectie en/of op het leven in zijn algemeenheid. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website