Magazine Logo

De rol van ouders in de behandeling van normaal begaafde volwassenen met ASS

C.C.Hoekstra, A.van der Laan

WTA

Er is veel onderzoek verricht naar de invloed die het hebben van een kind met autisme heeft op ouders (zie voor een overzicht Hare, pratt, Burton, Bromley, & Emerson, 2004). Immers, problemen bij kinderen blijken de belangrijkste indicatie voor het gevoel van welbevinden van ouders (Raina, O'Donnell, Schwellnus, Rosenbaum, King, & Brehaut, 2004). Met name moeders hebben meestal het eerst in de gaten dat hun kind zich anders ontwikkelt. Zij leren zich aanpassen aan de behoeftes van hun kind waarbij het kind vanuit zijn beperkte mogelijkheden om contacten aan te gaan, zich vaak ook het meest hecht aan de moeder en haar kan claimen (Aerts & Kroes, 2008). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website