Magazine Logo

Ego sum = ego cum

Niels Springveld

Waardenwerk

De laatste jaren is Jean-Luc Nancy (1940) uitgegroeid tot een van de meest prominente denkers binnen de continentale filosofie. Zijn veelzijdige oeuvre bestaat uit sociaalpolitieke studies, monografieën over onder andere Immanuel Kant, Maurice Blanchot, Georges Bataille en Martin Heidegger, en bespiegelingen over het christendom, kunst, de Duitse Romantiek en mondialisering. Hij brak door met zijn essay ‘La communauté désoeuvrée’ (1983), een complex, uitgebreid commentaar op Bataille dat veel continentale filosofen heeft geïnspireerd (vgl. o.a. Agamben 1993; 2000; Armstrong 2009; Bird 2016; Blanchot 1988; Esposito 2010).1 Volgens Nancy is de westerse geschiedenis doortrokken van het motief van de gebroken gemeenschap: het idee dat een oorspronkelijke zuiverheid verloren is gegaan en hersteld moet worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website