Magazine Logo

Het herwaarderen van relationeel werken

Jan den Bakker

Waardenwerk

In non-profit organisaties verschijnt neoliberalisme in de vorm van New Public Management (NPM). Soms heel expliciet (bijvoorbeeld in de vorm van prestatiecontracten) en soms heel impliciet (bijvoorbeeld in de vorm van een geloof in de maakbaarheid van organisaties). Het is de afgelopen tientallen jaren de dominante manier geworden voor het omgaan met taaie kwesties in zorg, welzijn en onderwijs. Taaie kwesties zijn bijvoorbeeld betaalbaarheid, effectiviteit, transparantie en rechtvaardigheid. De bedoeling vanuit NPM is: een markt creëren waarbij kopers kunnen kiezen uit meerdere met elkaar concurrerende aanbieders. Concurrentie tussen aanbieders vraagt van aanbieders, zo is de redenering, dat zij diensten moeten aanbieden waar vraag naar is en tegen gelijke of lagere prijzen dan de concurrent. De koper kan zowel een burger, een zorgontvanger, een overheidsorganisatie of een bedrijf zijn. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website