Magazine Logo

Kinderrechten in de stad door participatie van kinderen en jongeren

Katrien Klep

Waardenwerk

Nederland is sinds 1995 partij bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) (hierna: het VN-Kinderrechtenverdrag) en is gebonden aan de rechten die in het verdrag zijn neergelegd. Het VN-Kinderrechtenverdrag bevat zowel burgerlijke en politieke rechten, als sociale, economische en culturele rechten. Er wordt ook wel gezegd dat het verdrag kinderen rechten geeft op bescherming, voorzieningen en participatie. Het verdrag heeft een holistisch perspectief; alle rechten moeten in onderlinge samenhang bekeken worden. Er zijn vier fundamentele artikelen: (1) non-discriminatie (artikel 2); (2) het belang van het kind (artikel 3); (3) recht op leven en ontwikkeling (artikel 6); (4) recht op participatie (artikel 12) (Reynaert et al, 2015).2 Het VN-Kinderverdrag is door alle staten ter wereld geratificeerd met uitzondering van de Verenigde Staten. Dat betekent dat al deze staten de juridische verplichting hebben om het VN-Kinderrechtenverdrag te implementeren en kinderrechten binnen hun nationale jurisdicties te waarborgen. Ook lokale overheden zijn verantwoordelijk voor het implementeren en waarborgen van kinderrechten. In deze bijdrage breng ik het lokale niveau van de gemeente en haar rol in het verwezenlijken van kinderrechten voor het voetlicht. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website