Magazine Logo

Rijker verantwoorden: wat is de bedoeling?

Jan Nap en Joost Vos

Waardenwerk

Zin in systemen Werkt het, deugt het, doet het deugd? In het lectoraat ‘Waardevolle praktijkontwikkeling’ worden die vragen aan en in de politiepraktijk gesteld. Die drie vragen zijn vertrouwd voor wie werkt in het wenkend perspectief van normatieve professionalisering. De inzet daarbij is het vergroten van de kans op goed werk. Veelal gaat de aandacht dan uit naar de professionals of managers. Wat in hun gedrag vergroot of verkleint de kans op goed werk? Maar die kans wordt ook beïnvloed door de inrichting van de organisatie; het ontwerp, de procedures (‘we shape our buildings and thereafter they shape us’, schijnt Churchill gezegd te hebben). De doelen die gesteld of opgelegd worden en de eis je als professional en als manager je in dat soms schrille instrumentele licht te verantwoorden, beïnvloeden evengoed de kans op waardevol werk. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website