Magazine Logo

Inleiding op het thema ecologisch waardenwerk

Eric van der Vet

Waardenwerk

Het themagedeelte in dit nummer bestaat uit vijf bijdragen die ieder voor zich en in relatie met elkaar waardevolle inzichten aanreiken voor ‘Het doen van ecologisch waardenwerk’. In het als essay geschreven openingsartikel elicht Bram Vreeswijk een perspectief waarmee wij als samenleving en individu af zouden kunnen komen van onze verslaving aan een economische leefstijl die ecologisch grote nadelen heeft. De Anonieme Alcoholisme (AA) hebben een methodiek ontwikkeld om van de verslaving af te raken, met onder meer als basis de erkenning van het probleem, het vermijden van pseudo-activiteiten en het ‘fysiek gevoeliger worden’. Bram maakt de gedurfde sprong om vanuit deze methodiek een aantal richtingwijzers te formuleren voor het loslaten van het ‘economisme’. Een van de pijlers is het doorbreken van dichotomieën, een andere is het ontwikkelen van werkvormen die het ‘fysiek gevoeliger worden’ (re-) activeren. Het artikel is ook daarom moedig omdat Bram zijn eigen verleden als alcoholverslaafde gebruikt voor zijn betoog. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website