Magazine Logo

Normatieve professionalisering spelenderwijs: inleidin

Michiel de Ronde

Waardenwerk

De centrale gedachte achter het concept van normatieve professionalisering wordt gevormd door het inzicht dat het handelen van professionals een dieper fundament heeft en behoeft dan dat van instrumentele en doel-rationele handel-instructies alleen. In het gedachtengoed van de normatieve professionalisering wordt het belang van de technische en methodische kennis in het professionele domein niet ontkend, maar wel wordt betoogd dat die altijd gevat is in het grotere kader van het persoonlijk functioneren van de professional dat deze kennis kleurt én stuurt. Hoezeer een vakgebied ook verankerd is in wetenschappelijke kennis, de persoonlijke laag van de professional doet altijd mee, en móet ook meedoen! Beroepsmatige reflectie richt zich niet alleen op de vraag ‘Heb ik goed gehandeld?’, maar ook op de vraag ‘Heb ik met mijn handelen het goede gedaan?’. Het beantwoorden van deze laatste, normatief geladen vraag, laat zich uiteindelijk niet beantwoorden binnen een logisch-argumentatief kader. De antwoorden op die vragen zijn verankerd in een meer fundamenteel, namelijk persoonlijk, lichamelijk-emotioneel weten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website