Magazine Logo

Aandachtsgebieden voor een actuele humanistiek: Lichamelijkheid, spiritualiteit en diversiteit

Carmen Schuhmann & Gaby Jacobs

Waardenwerk

In 1965 sprak Jaap van Praag een rede met de titel ‘Wat is humanistiek?’ uit bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de humanistiek en de antropologie van het humanisme aan de Rijksuniversiteit Leiden. In deze rede muntte hij de term humanistiek, die hij daarin definieert als ‘de fenomenologische doordenking van de humanistische levensovertuiging’. Van Praags inspanningen om humanistiek als wetenschapsgebied op de kaart te zetten waren nauw gerelateerd aan zijn pionierswerk met betrekking tot humanistisch geestelijke verzorging. Geestelijke verzorging is van oorsprong verbonden met christelijke geloofstradities en betreft dan pastorale zorg voor mensen die enige tijd in een publieke instelling – bijvoorbeeld een ziekenhuis of een penitentiaire inrichting – moeten verblijven. Geestelijk verzorgers helpen mensen de existentiële uitdagingen waarmee ze daar geconfronteerd worden vanuit een geloofstraditie te duiden en bevorderen zo de leef baarheid van hun situatie. De notie van humanistisch geestelijke verzorging veronderstelt dat mensen ook vanuit humanistische tradities existentiële tegenslagen het hoofd kunnen bieden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website